News@Lanna Hospital ข่าวสาร รพ.ลานนา

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

21 มกราคม 2564

การไฟฟ้า เชียงใหม่2 สวัสดีปีใหม่ รพ.ลานนา


 


การไฟฟ้า เชียงใหม่2 สวัสดีปีใหม่ รพ.ลานนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟรายสำคัญ และสวัสดีปีใหม่ ปี 2564 พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหาเรื่องการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอีกด้วย ณ รพ.ลานนา