News@Lanna Hospital ข่าวสาร รพ.ลานนา

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

26 กันยายน 2563

ประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน 2563


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา... สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563 โดยมีคุณขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ คุณมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ โดยมีคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อบรับ และมอบของขวัญที่ระลึกขอบคุณให้กับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โดยครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี รวมถึงการประชาสัมพันธ์มาตรา 40 ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัคร เพื่อจะได้รับสิทธิคุ้มครองในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ พยาบาลของโรงพยาบาลลานนา มาอบรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการทบทวนความเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม และสามารถนำไปเผยแพร่ และให้บริการตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนาต่อไป