News@Lanna Hospital ข่าวสาร รพ.ลานนา

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง www.lanna-hospital.com

21 มีนาคม 2566

รพ.ลานนา ร่วมแสดงความยินดี นสพ.คนล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 6


 รพ.ลานนา ร่วมแสดงความยินดี นสพ.คนล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 6

        ตัวแทนคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คนล้านนา เนื่องในวาระโอกาสก้าวสู่ปีที่ 6 ของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ โดยมีคุณอัครวิทย์ ระบิน หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คนล้านนา เป็นผู้รับมอบกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณที่ทาง นสพ.คนล้านนา ที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนสาระสุขภาพให้กับ รพ.ลานนา ด้วยดีตลอดมา ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์คนล้านนา จ.เชียงใหม่