News@Lanna Hospital ข่าวสาร รพ.ลานนา

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

18 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลลานนา อบรม “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค” ปี 2561


     คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา เรื่อง “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค” ซึ่งมีวิทยากรโดย คุณภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย , คณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงพยาบาลลานนา ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือ มี BMI มากกว่า 23 kg/m จำนวนทั้งหมด 314 คน โดยแบ่งการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลลานนา มีความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะโรคอ้วน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊