โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

22 มิถุนายน 2562

รพ.ลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ 2 อบรม “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ... คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จัดการอบรมตามแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยนอกงานในกลุ่มพนักงาน โรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย” ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว , อันตรายจากไฟฟ้าที่เรามองข้าม และการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยมี คุณกิตติพล เดโชสว่าง วิศวกรไฟฟ้าระดับ 6 และคุณศุภชัย  พันติ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม บุคลากรของ รพ.ลานนา ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี อันจะก่อให้เกิดความตระหนัก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น  ณ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

รพ.ลานนา ร่วมพิธีทำบุญเมืองประจำปี 2562
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ ... ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจันทนา  จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และคุณจิราลักษณ์  จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อตามโบราณของชาวล้านนา และร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายกัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์ โดยโรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมในพิธีนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญเมือง ขวัญประชาชนชาวเชียงใหม่ และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มามากกว่า 43 ปี โดยมีชาวเชียงใหม่ และชาวภาคเหนือให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากในขณะนี้


สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานที่ แผนกจ่ายกลาง (CSSD) รพ.ลานนาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ... สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ได้นำผู้อบรมในหลักสูตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ" จำนวน 9 ท่าน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร อ.ดวงจิตร์  นุตโร โดยมีคุณธัญญา อุดมทรัพย์ หัวหน้าแผนกหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่คณะได้เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งทางสมาคมฯ เห็นว่า แผนกหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลลานนา เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ และได้มาตรฐาน สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ระบบงานของหน่วยจ่ายกลาง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรของตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการต่อไป ณ แผนกหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลลานนา

19 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลลานนา ครบรอบ 43 ปี ของการให้บริการ โรงพยาบาลเอกชนของครอบครัว ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ
          เมื่อนึกถึงโรงพยาบาลเอกชนสักแห่งหนึ่ง เชื่อได้ว่าชื่อของ โรงพยาบาลลานนา ต้องขึ้นมาเป็นหนึ่งอันดับในใจของชาวเชียงใหม่อย่างแน่นอน  ด้วยการเปิดให้บริการ มานานถึง 43 ปีแล้ว เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการไว้วางใจด้านการรักษาพยาบาล  มาตั้งแต่รุ่นปู่  ตา ยาย มาจนถึงรุ่นลูก และรุ่นหลาน ต่อๆกันมา 
          นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงทิศทางโรงพยาบาลลานนา ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 44 ว่า  “โรงพยาบาลลานนาของเรา นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าให้เห็นกันทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ที่ไม่ใช่การดู คลำ เคาะ ฟัง ในการตรวจผู้ป่วยเพียงเท่านั้น แต่แพทย์ยังมีการเลือกใช้การตรวจด้วย เทคโนโลยี เอกซเรย์  CT หรือว่า MRI เข้ามาประกอบด้วย  และในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เรายังสามารถตรวจแลปยากๆได้เอง อาทิเช่นการตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ซึ่งตรวจได้ลงลึกถึงระดับโมเลกุลเลยทีเดียว ที่เราเรียกว่าการตรวจ PCR test การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งหมดนี้  เพื่อช่วยในการวินินิจฉัยโรคให้แม่นยำ  จะส่งผลให้สามารถสั่งยารักษาผู้ป่วยได้ตรงสาเหตุ  ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง หายกลับบ้านได้ไวขึ้น 

          อีกทั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้  เราจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ ที่ชื่อว่า Lanna App” โหลดได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ IOS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสื่อสาร เชื่อมต่อระหว่างแพทย์กับคนไข้  โดยจะสามารถส่งต่อความรู้เรื่อง การปฏิบัติตน เพื่อดูแลตนเองขณะอยู่บ้าน ได้ตรงตัว ตรงโรคเลยทีเดียว ตัดปัญหาเรื่องการลืมคำแนะนำของแพทย์ซึ่งเป็นปัญหาที่เราพบได้อยู่บ่อยครั้ง

    ในด้านการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัด โรคยากๆนั้นก็ไม่แพ้กัน ในปัจจุบันหากเข้าไปรักษาพยาบาล ตามศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่างๆในโรงพยาบาลลานนาแล้ว แพทย์จะมีการเลือกใช้เทคโนโลยีรักษาพยาบาลด้วยการส่องกล้อง ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดแทบทุกโรค เราจะเป็นศูนย์ผ่าตัดแบบส่องกล้องฯ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดไทรอยด์ แบบไร้แผล ผ่านช่องปาก  การผ่าตัดไส้เลื่อน ไส้ติ่ง ผ่าตัดเข่า และเปลี่ยนข้อในศูนย์โรคปวดเข่า  การผ่าตัดแผลเล็กมดลูกรังไข่สตรี  ในศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็กมดลูกรังไข่ ลฯ  ซึ่งการทำหัตถการเหล่านี้ต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ผลที่ได้จากการรักษาโดยการส่องกล้องคือ หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะมีแผลเล็ก หรือไม่มีแผลเลย กล้ามเนื้อโดยรอบบอบช้ำน้อย พักฟื้นไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ ไปทำงานต่อได้

         ด้านการลงทุน และพัฒนา อาคาร และสถานที่  ขณะนี้โรงพยาบาลลานนา ก็กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ชื่อว่า “โรงพยาบาลลานนา 3  ในซอยสุขเกษม  เป็นอาคารสูง 5 รับผู้ป่วยนอนได้ถึง 220 เตียง กำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งเป็นการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท รองรับการขยายตัวของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลของครอบครัวมาโดยตลอด รวมถึงรองรับการขยายตัวมากขึ้นของผู้ประกันตน ในโครงการประกันสังคม ที่ขณะนี้เลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นสถานพยาบาลหลักมากถึง 150,000 คนแล้ว รับเพิ่มไม่ได้แล้ว หากโรงพยาบาลใหม่แล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า ท่านก็จะสามารถเลือกประกันตนกับโรงพยาบาลลานนา ได้อย่างสบายใจ

         เนื่องในโอกาสครบรอบ 43ปี แห่งการเปิดให้บริการนี้  กระผมในนามผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ขอขอบคุณ และหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ เลือกโรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลของครอบครัวท่านตลอดไป ”  นพ.ดุสิต ศรีสกุล กล่าวทิ้งท้าย.

12 มิถุนายน 2562

สสจ.เชียงใหม่ ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล รพ.ลานนา ประจำปี 2562

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 .... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย  นายอิศรา  นานาวิชิต ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลลานนา 1 และ 2 โดยมี  นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และนพ.ศุภชัย  สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร  โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2562 ในแผนกและศูนย์บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลลานนา 1 และ 2 รวมทั้งให้คำแนะนำตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล และ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ เพื่อควบคุมการบริการของสถานพยาบาล ให้มีความพร้อมในการให้ดูแล รักษา และบริการผู้ป่วย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ณ โรงพยาบาลลานนา11 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลลานนา 42 ปี คู่เมืองเชียงใหม่ มุ่งยกระดับการรักษาพยาบาลของชาวเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี
               นับเป็นโรงพยาบาลเอกชน แห่งแรกๆของเชียงใหม่ก็ว่าได้  ที่ เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเป็นทางเลือกแก่ชาวเชียงใหม่ มาตั้งแต่ พศ.2519  ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า เป็นอาคารขนาดใหญ่ 3 อาคาร พื้นที่การให้บริการกว้างขวาง เห็นได้เด่นชัดด้วยป้าย  ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน  บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ ลำปาง
              โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ในวันนี้ เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง  เข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นสมบัติของมหาชน และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการรักษา พยาบาลเพื่อชาวเชียงใหม่ ต่ออย่างไม่หยุดยั้ง
             นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวพิเศษ ถึงทิศทางโรงพยาบาลลานนา ในปีก้าวสู่อนาคตว่า กระผมในนามผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ชาวเชียงใหม่และใกลัเคียง ที่ให้ความไว้วางใจ โรงพยาบาลลานนาให้เป็นโรงพยาบาลของครอบครัวมาตลอด จากรุ่นสู่รุ่น .. เรามีการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลอยู่เสมอ มีแพทย์เฉพาะทางครบเกือบทุกสาขา เน้นการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้การรักษาได้ตรงสาเหตุ
                 และในปี 2561 นี้ เราก็ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการคือ CT128 เป็นเทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมาก ใช้เวลาน้อย ซึ่งจุดเด่นของ CT128 นี้ สามารถใช้วินิจฉัยภาวะของโรคหัวใจขาดเลือดได้อย่างแม่นยำ ด้วยความล้ำของเทคโนโลยีนี้ ก็สามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ และตรงจุด อีกทั้งยังลดระยะเวลาทำให้เราสามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนใน 1 วัน
ในปัจจุบัน เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาโรคปวดข้อ ปวดเข่า ก็ตามมา เราจึงเปิดให้บริการ ศูนย์โรคปวดเข่า  ที่จะรักษาเรื่องการเปลี่ยนข้อเปลี่ยนเข่า ที่เสื่อมไปตามกาลเวลา ให้ผู้อายุที่กำลังมีปัญหา จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในบั้นปลาย ซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกนี้ ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์เบิกราชการได้ตามสิทธิ์อีกด้วย

ความพร้อมของ ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลลานนา ที่มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล ตลอดจนห้อง Cathlab ที่มีศักยภาพในการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ด้วยความพร้อมนี้ เราจึงมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง
               ในส่วนของโครงการในอนาคต ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ในซอยสุขเกษมด้านใน  เรากำลังวางโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลลานนา  อีกแห่งหนึ่ง ขนาด 5 ชั้น ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังรองรับผู้ประกันตนที่ไว้วางใจเลือกให้ โรงพยาบาลลานนา ดูแลสุขภาพมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้                    
               ท้ายนี้.. โรงพยาบาลลานนา ขอขอบคุณความไว้วางใจของพ่อแม่พี่น้อง ชาวเชียงใหม่ทุกท่าน ที่เห็นเราเป็นโรงพยาบาลของครอบครัว ซึ่งเราสัญญาว่าจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อชาวเชียงใหม่ของเรา  จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ดี ครอบคลุมทุกๆด้าน  ในราคาที่เหมาะสม ไม่ต้องไปแสวงหาการรักษาตัวที่อื่น  นพ.ดุสิต ศรีสกุล กล่าวทิ้งท้าย.

10 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับบริษัทคู่สัญญาญี่ปุ่น Emergency Assistance Japanเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ... ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจันทนา  จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และคุณจิราลักษณ์  จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยล่ามภาษาญี่ปุ่น Mr.Jun Nozawa และล่ามภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr.Toshiki  Mihashi ตำแหน่ง Manager  และ Ms.Seiko Misu ตำแหน่ง Network Executive จากบริษัท Emergency Assistance Japan เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมศักยภาพของโรงพยาบาลลานนา พร้อมอธิบาย และแนะนำในกระบวนการของการส่งต่อ ดูแล รักษาพยาบาล ให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หรือชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งมีล่ามภาษาญี่ปุ่น และล่ามภาษาต่างประเทศไว้คอยให้บริการ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลลานนาต้อนรับแพทย์ใหม่ โรงพยาบาลลานนา ...นพ.ดุสิต  ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ ทพญ.อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของ รพ.ลานนา ให้เพิ่มมากขึ้น ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ , จันทร์และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-77731 พฤษภาคม 2562

สาวเชียงใหม่วัย 30 เจอ “โรคปวดหลัง” ทำพิษ… รพ.ลานนา ใช้เทคโนฯ ผ่าแผลเล็ก ฟื้นไว ไปสู้งานต่อ!!นึกไม่ถึงว่าอายุยังน้อย...จะรอดพ้นทรมาน
ท่านผู้อ่านที่อยู่ในวัย 30 ต้น ๆ ลองถามเพื่อนรอบข้างดูซิว่ามีใครเคยเจอโรคปวดหลังทำพิษจนไม่สามารถออกไปทำการทำงานหรือไปไหนต่อไหนหรือไม่???  เอาเป็นว่าถ้าป้อนคำถามไปแล้วก็อาจได้คำตอบไม่ชัดเจนโดยอาจมีทั้งคนที่บอกว่าเคยปวด และไม่เคยเดือดร้อนรำคาญกับเรื่องพรรค์นี้ ผลก็คือคนถามไม่อาจพึ่งพาเพื่อนคนไหนได้เพราะด้วยวัยขนาดนั้นย่อมยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติเป็นส่วนใหญ่ หากจะมีปวดหลังบ้างก็อาจเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจากการที่ไปใช้หลังผิดวิธี หรือไปออกกำลังแบบฮวบฮาบจากที่ไม่เคยทำมาก่อน หรืออื่นใดก็ตามซึ่งอาจหายไปในไม่กี่วันจึงทำให้สาวชาวเชียงใหม่รายหนึ่งซึ่งเพิ่งจะเริ่มมีวัยถึง 30 ปีได้ไม่กี่เดือนแต่ต้องมาแบกความทุกข์จากอาการปวดหลังรุนแรงแตกต่างไปจากคนรอบข้าง เรื่องนี้เจ้าตัวคือ “คุณสรญา รัตนไตร” ได้เปิดใจเล่าว่า 

“ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าเราปวดหลังเพราะสาเหตุอะไร? ถ้าเดาคือจริง ๆ แล้วน่าจะมาจากการที่เราทำงานมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียน เรียกได้ว่าเราทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย พัฒนาตนเองเรื่อยมา ขยับขยายธุรกิจต่อยอดมาจนประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจากการที่เราทำงานหนักมาตลอดโดยไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเท่าที่ควรเนื่องจากคิดว่าอายุยังน้อยคงไม่เจอกับอาการปวดหลัง แต่ดิฉันคิดผิดเพราะอาการปวดหลังของดิฉันตอนแรกยังไม่ได้มีอาการหนักมากมายขนาดนี้ เพราะคิดว่ามาจากการที่เราเดิน ยืน นั่งนาน ๆ ก็น่าจะมาจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน แต่พอวันเวลาผ่านไป อาการปวดหลังที่มีอยู่เริ่มรุมเร้าชีวิตของดิฉันเรื่อยมา จากเจ็บน้อย ๆ ก็เริ่มเจ็บมากขึ้น เริ่มมีอาการชาร้าวลงขา เวลาทำงานนาน ๆ หรือ ยืน เดินได้ไม่นานก็ต้องนั่งพัก เพราะทนความปวดไม่ไหว จนหนักที่สุดถึงขั้นที่เดินเองไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ก้าวเท้าไปจะเจ็บปวดทรมานเป็นที่สุด เมื่อทนไม่ไหวต้องไปให้คุณหมอรักษาโดยไปที่ ศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ค่ะ” 

อุปกรณ์การแพทย์ช่วยหา “รอยโรค”

นั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องของสาวเชียงใหม่ผู้ขยันขันแข็งรายนี้ เพราะเมื่อไปถึงที่หมายแล้ว “คุณสรญา” ได้รับการตรวจโดย “นพ.เดชวัศวร์ ศิวัชพันธุ์  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ ประจำศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา”  และหลังจากเล่าถึงประวัติสุขภาพที่ผ่านมารวมถึงอาการปวดหลังพร้อมข้อสันนิษฐานของเจ้าตัวด้วยแล้ว “คุณหมอเดชวัศวร์” ได้ส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีตรวจร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI จึงช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของโรคได้ชัดเจน เช่น เส้นเอ็น หมอนรองกระดูก น้ำหล่อเลี้ยงกระดูกสันหลัง และสภาวะภายในของกระดูกสันหลัง ซึ่งช่วยให้คุณหมอประเมินถึงสาเหตุของการอาการปวดหลังที่แท้จริงซึ่งก็คือ “กระดูกสันหลังของผู้ป่วย รวมทั้งหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทสันหลัง”...

คราวนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเหตุใด “คุณสรญา”  จึงมีอาการปวดหลังมาโดยตลอด ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ อาการก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่เจ้าตัวได้เล่าย้อนถึงประสบการณ์อันขมขื่นให้ทราบนั่นเอง...แลพภายหลังจากที่ทราบถึงที่มาสาเหตุของอาการปวดหลังแล้ว “คุณหมอเดชวัศวร์” ก็ได้ให้การรักษาเบื้องต้นโดยให้ผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด และฉีดยารอบรากประสาทสันหลังเพื่อระงับอาการปวดที่เกิดขึ้น  เนื่องจากผู้ป่วยอายุยังน้อย...แต่เมื่อให้การรักษาแบบนั้นแล้วไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นเท่าที่ควร คุณหมอจึงแนะนำให้ทำการรักษาโดยการผ่าตัดหลังในที่สุด พร้อมทั้งยังอธิบายด้วยว่า...การผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องใหญ่และน่ากลัวเหมือนในอดีต...ซึ่งหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องที่มีการเล่าขานต่อกันมานานเกี่ยวกับกรณีการผ่าตัดหลังตั้งแต่อดีต เช่นมีการให้ข้อมูลว่าผ่าตัดหลังเสร็จแล้วต้องรอพักอีกนานกว่าจะทำงานได้เหมือนเดิม หรือบางทีก็พูดว่าผ่าแล้วอาจจะกลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ รวมทั้งเรื่องร่องรอยแผลผ่าตัดที่เห็นเป็นแนวยาวอยู่ด้านหลังก็น่ากลัว จึงส่งผลให้ใครต่อใครเข็ดขยาดกับการผ่าตัดเรื่อยมา!!!


พ้นทุกข์ด้วยเทคโนฯ ผ่าตัดแผลเล็ก หายไว
ผิดกับในปัจจุบันซึ่ง คุณหมอเดชวัศวร์” เผยว่าในวงการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากโดยมีการคิดค้น “เทคโนโลยีการผ่าตัดหลังแบบแผลเล็ก” หรือเรียกง่าย ๆ ว่า MIS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Minimal Invasive Surgery แบบเดียวกับที่ “ศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา ได้นำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคปวดหลังโดยเป็นเทคนิคที่ต่างจากเมื่อก่อนตรงที่คุณหมอจะเปิดแผลขนาด 2-3 ซม. อันเป็นผลให้ผู้ป่วยเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดน้อย กล้ามเนื้อบอบช้ำน้อย จึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวกว่า และกลับบ้านได้เร็วมากขึ้น ซึ่งต่างจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่ต้องเปิดแผลขนาดประมาณ 5 – 10 ซม.เพื่อทำการผ่าตัดรักษา...

หลังจากที่  “คุณสรญา”  ได้เข้ารับการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้แล้ว เจ้าตัวบอกเลยว่า “เหมือนยกภูเขาออกจากอก เพราะความเจ็บปวดทรมานที่เคยมีอยู่ตลอด มันได้ลดน้อยถอยไปอย่างรวดเร็ว จนดิฉันรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 2 คืนก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว หลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ ดิฉันก็สามารถกลับไปดำเนินธุรกิจของดิฉันได้ตามปกติค่ะ...และจากประสบการณ์นี้ทำให้ดิฉันคิดว่าต่อไปต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น ไม่ยกของหนัก ไม่นั่งยืนเดินนาน ไม่โหมทำงานหนักเกินไป รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัด เพราะการมีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ได้อยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รัก ถือเป็นความสุขอย่างที่ดิฉันต้องการค่ะ...”

ต้องขอขอบคุณผู้ป่วยสาวรายนี้ที่ได้ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการขจัดโรคปวดหลังของเธอสำหรับเป็นข้อมูลความรู้แก่ชาวเชียงใหม่และชาวเหนืออีกหลายต่อหลายคนที่ยอมทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดหลังเพราะไม่ทราบถึงความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าดังเช่นการผ่าตัดรักษาโรคปวดหลังดังที่ ศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา นำมาใช้ในกรณีของ คุณสรญา”  นั่นเอง

หมอจอแก้ว 

24 พฤษภาคม 2562

หนุ่มนายแบบชื่นชมการรักษา “ไส้เลื่อน” ที่ รพ.ลานนา ใช้เทคโนฯ “ผ่าตัดส่องกล้อง”

รับประกันเลยว่าถ้าเอ่ยคำว่า “ไส้เลื่อน” ให้ได้ยินแล้วหลายท่านก็จะไปถึงบางอ้อ ในขณะที่บางท่านที่เคยเจอมาแล้วก็อาจถึงกับส่ายหัวพร้อมกับถอนหายใจไปพร้อมกัน...เพราะเคยรู้เคยเจอฤทธิ์มาแล้วว่าเป็นโรคที่ทำให้ท่านชายไม่อยากเจอ แต่วันดีคืนดีเวลาอาบน้ำจะสังเกตเห็นว่ามีตุ่มนูนออกมาจากบริเวณขาหนีบ ซึ่งจะหายไปเมื่ออยู่ในท่านอน เว้นแต่เวลาไอหรือจามก็จะเห็นเลยว่าตุ่มที่ว่านี้พองตัวออกมาโดยเจ้าตัวอาจไม่รู้และไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ เหมือนดังที่ “คุณเบิร์ด พิทยา ณ ระนอง”...นายแบบหนุ่มหล่อจากวงการแฟชั่นยุค 90 ซึ่งปัจจุบันทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้างไทย อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้เผยให้ทีมงาน “อุ่นใจ..ใกล้หมอ” ได้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้ง ๆ ที่สุขภาพร่างกายโดยทั่วไปก็แข็งแรงเป็นปกติ นานทีปีหนจึงจะมีป่วยบ้าง...พอเห็นตุ่มนี้ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าคืออะไร และเข้าใจว่าอาจเป็นเพราะเดินค่อนข้างมาก โดยมีบ่อยครั้งที่ต้องยกของระหว่างทำงาน แต่เวลาก้มตัว ยกของหรือออกแรงก็จะมีความรู้สึกปวดหน่วง ๆ บริเวณตุ่มที่ว่านี้ จึงคิดว่าไม่ปกติแล้วก็เกิดความกังวลใจตามมาจนคิดว่าต้องทราบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ ทำให้ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลลานนาทำให้รู้ว่าถูก “โรคไส้เลื่อน” เล่นงานและต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่ง “หนุ่มเบิร์ด” กล่าวว่าพอใจในการผ่าตัดรักษาที่ รพ.ลานนาอย่างมากเพราะการผ่าตัดแบบส่องกล้อง นอกจากจะรู้สึกเจ็บตัวเล็กน้อยแล้วยังมีแผลขนาดเล็กซึ่งต่างจากเพื่อนบางคนที่เคยเจอมาก่อนและยังปรากฎรอยแผลเป็นแนวยาวคาอยู่ที่ท้องน้อยจนถึงวันนี้...ก่อนจะพาไปติดตามรายละเอียดต่อไป “หมอจอแก้ว” จะขอบอกเล่าเรื่องราวของ “โรคไส้เลื่อน” ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง แต่อาจเป็นเพราะฝ่ายที่เจอฤทธิ์ของโรคนี้มักเป็นคุณผู้ชายส่วนใหญ่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่งทั้งที่ขาหนีบ, ผนังหน้าท้อง, สะดือ และรอยแผลผ่าตัดเดิม ทั้งนี้วิธีรักษาที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัดซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้พ้นความทรมานจากโรคนี้ได้...แต่ด้วยเหตุที่การผ่าตัดไส้เลื่อนอาจฟังดูน่ากลัว และที่ผ่านมาวิธีการผ่าตัดรักษานั้นคุณหมอจะทำการเปิดแผลเป็นแนวยาวทีเดียวเพื่อความสะดวกในการกำจัดปัญหาไส้เลื่อนจึงเป็นผลให้ผู้ป่วยต้องพักฟื้นหลายวันหลังการผ่าตัดเพื่อรอให้แผลหาย โดยที่รอยแผลผ่าตัดยังจะคาอยู่โดยไม่อาจกำจัดได้ จึงส่งผลให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกเชิงลบสู่กันและกันเรื่อยมา!!! สำหรับสาเหตุของการเกิด “โรคไส้เลื่อน” นั้น “นพ.ชนะพงศ์  จิรพรเจริญ”...แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมส่องกล้อง โรงพยาบาลลานนา อธิบายว่า “...โรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผนังหน้าท้องบางจุดมีความอ่อนแอ ซึ่งอาจเกิดจากความเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น ลักษณะอาการคือ ลำไส้มีการไหลเลื่อน หรือทะลักเข้าไปในบริเวณใด บริเวณหนึ่ง เช่น บริเวณขาหนีบ หรือถุงอัณฑะ เป็นต้น ทำให้เป็นก้อนตุง โดยมักมีอาการแสดงเวลามีแรงดันในช่องท้องสูง เช่น เวลาไอ จาม เบ่งถ่าย ยกของหนัก เป็นต้น...” ส่วนทางด้านของการรักษานั้น “คุณหมอชนะพงศ์” ระบุว่า “...ดีที่สุดก็คือการผ่าตัดเท่านั้น...” ทั้งนี้เพื่อจะได้นำลำไส้หรืออวัยวะอื่นกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิม และเย็บปิดรู หรือเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่เป็นจุดอ่อนให้ไส้เลื่อนเคลื่อนที่ออก...ซึ่งการผ่าตัดรักษาที่ใช้ในปัจจุบันจะมี 2 แบบ หลัก ๆ คือ “การผ่าตัดแบบเปิด” ซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการผ่าตัดโดยการเปิดแผลยาวประมาณ 8 – 10 ซม.เพื่อเป็นช่องทางเข้าไปผูกตัดถุงที่ยื่นออกมาและเย็บซ่อมผนังหน้าท้องส่วนที่มีปัญหา แต่วิธีนี้เนื้อเยื่อที่ถูกเย็บติดตรึงกันจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด เสียเลือดมาก พักฟื้นในโรงพยาบาลราว 5 – 7 วัน เมื่อกลับไปทำงานแล้วยังต้องอาศัยเวลาในการเดินยืดตัวตรงให้ได้ตามปกติโดยมีแผลเป็นรอยยาวติดตัวไปตลอด...

แต่เมื่อเทคโนโลยีในวงการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้น ได้ช่วยให้คุณหมอมีอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาไส้เลื่อนด้วยเทคนิคการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องโดยการเจาะรูขนาดเล็กที่บริเวณผนังหน้าท้องประมาณ 3 รูสำหรับสอดใส่กล้องขนาดเล็กเข้าไปพร้อมกับเครื่องมือผ่าตัดพิเศษเพื่อทำการซ่อมผนังหน้าท้องด้านในให้แข็งแรง อีกทั้งยังมีการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ปูคลุมผนังหน้าท้องส่วนที่มีปัญหาอันเป็นการป้องกันมิให้กลับมาเป็นซ้ำอีก...ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก ช่วยให้เจ็บตัวน้อย หายไว ไม่ต้องพักฟื้นนาน ทั้งยังลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำไปพร้อมกัน!!!เขียนมาถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้อ่านชาวเหนือคงจะเข้าใจได้ทันทีถึงสาเหตุที่ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ได้ตัดสินใจนำ “เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง” มาเป็นอีก 1 ทางเลือกสำหรับรักษา “โรคไส้เลื่อน” ให้กับผู้ที่ต้องเจอฤทธิ์ของโรคนี้ได้พบกับความพึงพอใจและประทับใจกับการบำบัดรักษาเหมือนที่ “หนุ่มเบิร์ด” ได้แฮปปี้มาแล้วพร้อมกับฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า “...แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นไว หายเร็ว ไร้แผลเป็นแนวยาว...” ซึ่งก็ไม่ยากสำหรับท่านผู้อ่านชาวเหนือที่จะจดจำกันไว้...ใช่ไหมครับ???

                          
                                                                 หมอจอแก้ว


22 พฤษภาคม 2562

“เอ็นไหล่ฉีก”...เรื่องใหญ่แต่รักษาง่ายกว่าเดิม!! รพ.ลานนา ใช้เทคโนฯ ผ่าตัดส่องกล้องหายไว ...
ปวดทรมานขนาดไหน...ผู้เคยเจอจะรู้ดี

ม่เคยเจอการกระแทกกระทั้นใด ๆ ที่หัวไหล่ของตัวเอง แต่อยู่ดี ๆ ก็เจ็บปวดขึ้นมาโดยเฉพาะเวลานอนท่าตะแคง พอรุ่งขึ้นอีกวันก็เริ่มยกแขนข้างที่เจ็บขึ้นลงไม่ได้เหมือนกับว่าไม่มีแรง แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากจึงไม่ได้รักษาจริงจัง แค่ทายาหม่องและนวดอยู่เกือบ 2 เดือนก็ไม่หายจึงเริ่มคิดว่าไม่น่าจะใช่อาการทั่วไปแล้ว เพราะขยับแขนเมื่อไหร่เป็นต้องเจ็บปวดทุกครั้ง บางทีอยู่เฉยๆ ก็ปวดรุมเร้าอยู่ตรงนั้นอีกด้วย จึงไปโรงพยาบาลลานนาเพื่อให้คุณหมอช่วยตรวจวินิจฉัยหาต้นเหตุที่แท้จริง... คุณทองสุข มูลขัติ ข้าราชการวัย 50 ปลาย ๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไม่นานมานี้และเป็นผลให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาซ่อมแซมเอ็นหัวไหล่ที่ฉีกขาดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวและเข้าใจดีว่าหัวไหล่ถูกใช้งานมากจนตัวเองมีวัยใกล้เกษียณแล้วจึงน่าจะเกิดการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ซึ่งหลังจากคุณหมอได้ตรวจพบที่มาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดแน่นอนแล้ว “คุณทองสุข” ก็ได้เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง และหลังจากผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับมาโดยตรงว่า“...การรักษาข้อไหล่ด้วยการส่องกล้องนี้ ทำให้ผมได้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการผ่าตัดไปโดยสิ้นเชิง จากความรู้เดิม ๆ ที่เราเคยได้ทราบมาก่อนว่าการผ่าตัดจะเป็นแบบเปิดแผลและมีรอยแผลเป็นแนวยาวให้เห็น ต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน แถมยังเจ็บตัวมากกว่าวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้องที่คุณหมอใช้ผ่าให้ผม และหลังผ่าตัดแล้วผมนอนพักฟื้นเพียง 2 คืนก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว หลังจากนั้นไม่ถึงเดือนก็สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ...”
เรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครนำมาเล่าสู่กันฟังบ่อยนักซึ่งอาจเป็นเพราะกรณีเอ็นไหล่ฉีกไม่ใช่การเจ็บป่วยที่มีอันตรายรุนแรงถึงขั้นล้มหายตายจาก แต่ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยปละละเลยโดยไม่ให้ความสำคัญนะครับ เพราะเมื่อเกิดกรณีที่เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดขึ้นมาแล้วใช่ว่ามันจะสร้างความเจ็บปวดเท่านั้น แต่ในระยะยาวจะไปไกลถึงขนาดใช้แขนข้างที่เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดไม่ได้อย่างถาวรเลยทีเดียว หากไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี ส่วนจะต้องรักษากันด้วยวิธีไหนอย่างไรบ้างนั้น ต้องขอแรงคุณหมอที่รู้เรื่องนี้มาช่วยอธิบายดีกว่า... “นพ.ไกรพ วิวัฒนพณิชย์  แพทย์ผู้ชำนาญการส่องกล้องรักษาข้อต่อ ศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา” พูดให้ฟังว่า

“...เอ็นหัวไหล่ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวส่วนบน ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างแขนบนและไหปลาร้าเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้หัวไหล่มีความแข็งแรง และทำให้กล้ามเนื้อไหล่หมุนได้ เพื่อการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ แต่หากเมื่อไหร่ที่เกิดอาการเอ็นข้อไหล่บาดเจ็บหรือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ก็อาจส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและไม่สามารถยกแขนใช้งานได้ตามปกติอีกต่อไป ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น อาจลงเอยด้วยการผ่าตัดได้ในที่สุด...”
ประโยชน์จากเทคโนฯ ก้าวหน้าทั้งตรวจ
-รักษา


ก่อนที่คุณหมอจะทำการรักษานั้นต้องตรวจร่างกายเบื้องต้นพร้อมกับสอบถามซักประวัติของอาการเจ็บป่วย เพื่อวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าอาการบาดเจ็บเป็นที่กระดูกหรือที่กล้ามเนื้อ ซึ่งการตรวจด้วยฟิล์มเอกซเรย์ก็จะช่วยให้ทราบว่ามีความผิดปกติที่กระดูกหรือไม่ แต่หากสงสัยว่าเป็นที่เนื้อเยื่อรอบ ๆ หรือเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ก็จำเป็นต้องใช้การตรวจเพิ่มเติมโดยใช้  “เทคโนโลยีการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” หรือ MRI ซึ่งจะช่วยให้คุณหมอมองเห็นร่องรอยการฉีกขาดของเส้นเอ็น หรือสภาพภายในหัวไหล่อย่างชัดเจน และเมื่อทราบที่มาสาเหตุของปัญหาแล้วก็จะวางแผนในขั้นตอนการรักษาได้อย่างถูกต้อง โดย “คุณหมอไกรพ” ได้อธิบายถึงการรักษากลุ่มผู้ป่วยที่ปวดข้อไหล่ว่าแบ่งออกเป็น 3-4 ระดับ อย่างแรกเลยคือ ให้“พักการใช้ไหล่” โดยอาจร่วมกับ การกินยา ซึ่งมีทั้งยาต้านการอักเสบ ยาลดปวด ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วแต่ความเหมาะสม...อันดับต่อมาคือให้ “ทำกายภาพ” บริหารข้อไหล่ หรือเสริมสร้างความแข็งแรงให้ข้อไหล่ แต่หากผู้ป่วยได้กินยาแล้ว ทำกายภาพแล้วยังไม่หาย ก็จะใช้ “ยาฉีด” เพื่อลดการอักเสบที่ข้อไหล่ถ้ารอยโรคที่เกิดขึ้นนั้นไม่ค่อยมากนัก...


ส่วนอีกวิธีรักษาที่ต้องพิจารณาหลังจากได้ลองทำทั้ง 3 ขั้นตอนที่ว่านี้แล้วแต่ยังไม่เห็นผลก็ต้องอาศัยวิธี “การผ่าตัด” ซึ่งคุณหมอบอกว่าจะเลือกเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการรักษาข้อไหล่ ทั้งนี้ในกรณีของ “คุณทองสุข” หลังจากได้เข้ารับการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI แล้วพบว่ามีเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดไหล่!!!... จึงจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่ เพื่อรักษาให้หาย โดยที่ ศูนย์โรคปวดเข่า  รพ.ลานนาได้ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ข้อไหล่ให้กับผู้ป่วยรายนี้ และส่งผลให้มีการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อไม่มาก เพราะขนาดของแผลผ่าตัดคือ 3-4 มิลลิเมตร เพื่อสอดเครื่องมือและกล้องขนาดเล็กที่มีกำลังขยายสูงเข้าไปบริเวณรอบ ๆ หัวไหล่เพื่อทำการผ่าตัดเข้าไปเย็บซ่อมเอ็น โดยดูรายละเอียดได้อย่างชัดเจนผ่านจอรับภาพที่ติดตั้งอยู่ภายนอกซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเดิม

หมอจอแก้ว” ขอปิดท้ายด้วยถ้อยคำจาก “คุณทองสุข” เพื่อให้ท่านผู้อ่านชาวเชียงใหม่ และทุกจังหวัดได้มีข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่อาจเจอปัญหา “เอ็นหัวไหล่ฉีก” ขึ้นมาในอนาคตนะครับ
“...ผมพอใจกับการรักษาในครั้งนี้มากครับ และอยากจะบอกต่อถึงผู้ที่มีปัญหาเช่นเดียวกับผมว่า อย่ารอให้อาการหนัก ควรมาพบคุณหมอทันทีเมื่อมีอาการ หรือท่านใดที่มีอาการเรื้อรังมานานแล้ว  ถ้าคุณหมอให้ผ่าตัดรักษาก็อย่ากลัวเลยครับ เพราะการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบส่องกล้องที่ “ศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา” ดังที่ผมไปรักษามาแล้วครับ”

รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยีส่องกล้องผ่าตัดมดลูก
ช่วยซับปัญหาน่าเห็นใจให้คุณผู้หญิง

ผ่านไป 2 เรื่องด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาจนก้าวไกลไปถึง 360 องศาก็คงไม่ผิด ซึ่งท่านผู้อ่านคงจะเห็นแล้วว่าคนที่ได้รับประโยชน์มากกว่าใครก็คือ “ผู้ป่วย” ที่โดนฤทธิ์พิษภัยจากโรคภัยที่มาเล่นงานถึงกับต้องแบกทุกข์ทรมานด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้มีโอกาสต่อสู้กลับเป็นฝ่ายเอาชนะหรือมิฉะนั้นก็มีวิธีสกัดกั้นป้องกันให้รอดพ้นจากความป่วยไข้ได้ง่ายขึ้นกว่าผู้ป่วยในอดีต ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีของอัมพฤกษ์ อัมพาตจากเส้นเลือดตีบที่คอ หรือที่สมองก็ตามแต่...และแม้กระทั่งอันตรายจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายความรุนแรงลงกว่าเดิมอย่างมากก็เพราะเทคโนฯ ก้าวหน้าทางการแพทย์นี่เอง...และที่ “หมอจอแก้ว” เตรียมมาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องก็คือกรณี “เนื้องอกในมดลูก” ซึ่งสร้างปัญหาที่น่าเห็นใจให้กับคุณผู้หญิงตลอดมาทุกยุคทุกสมัยเพราะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้หญิงวัยกลางคน โดยจะก่อให้เกิดอาการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาด หรือชนิดของเนื้องอกในมดลูกของแต่ละรายทั้ง ๆ ที่เป็น “ส่วนเกิน” ของร่างกาย...และสุดท้ายก็ทำให้คุณผู้หญิงผู้โชคร้ายจำต้องโบกมืออำลามดลูกโดยให้คุณหมอผ่าตัดกำจัดออกไปทั้งอวัยวะที่มีติดตัวมารวมทั้งเจ้าส่วนเกินที่เพิ่งมางอกเงยขึ้นภายหลัง !!...


คุณสุภาพสตรีที่ต้องจำใจเข้ารับการผ่าตัดกำจัดปัญหาที่ว่านี้อีกรายคือ “คุณสุปราณี เรืองพรวิสุทธิ์” นักธุรกิจหญิงและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแม้จะเป็นผู้มากความสามารถในแวดวงสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ก็ไม่อาจรอดพ้นจากปัญหาดังที่ว่านี้ และสุดท้ายก็ตัดสินใจไปเข้ารับการรักษาปัญหาเนื้องอกในมดลูกที่ ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็ก มดลูก-รังไข่  โรงพยาบาลลานนา เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งประเด็นที่ “คุณสุปราณี” สรุปให้ฟัง คือ “...แม้จะทราบดีว่าปัญหาของมดลูกรังไข่เป็นปัญหาใกล้ตัวสำหรับผู้หญิงเรา แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาประสบกับตนเอง เพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพไม่น้อยกว่าใคร และไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บถามหา เพราะตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งเนื้องอกในมดลูกของดิฉัน มันไม่ได้มีอาการแสดงให้เห็นมากนัก ดิฉันสังเกตตนเองจากเวลาปวดปัสสาวะ แล้วคลำท้องพบว่ามีก้อนแข็งๆ อยู่ที่ท้อง แรกๆ ก็คิดว่าธรรมดาไม่เป็นไร แต่พอเจอเข้าบ่อย ๆ ก็เริ่มสงสัยว่านี่ อาจจะไม่ใช่อาการทั่วไปแล้ว จึงได้ตัดสินใจ เข้าไปพบสูตินรีแพทย์ ที่โรงพยาบาลลานนา เพื่อตรวจวินิจฉัย หาสาเหตุที่แท้จริงของอาการที่เกิดขึ้น”

เทคโนฯ การแพทย์ช่วยตรวจพบรักษาได้ไวขึ้น...

ถ้าจะว่าไปแล้วต้องบอกว่าถือเป็นโชคดีของคุณผู้หญิงในยุคสมัยนี้ที่เจอปัญหาอาการแบบเดียวกับ “คุณสุปราณี” เพราะอย่างที่ “หมอจอแก้ว” ขมวดไว้แล้วว่าถ้าเป็นกรณี “เนื้องอกในมดลูก” ละก็ ยังไงก็ต้องกำจัดด้วยการผ่าตัด  ซึ่งด้วยความก้าวหน้าในวงการแพทย์ยุคใหม่ทำให้ทั้งผู้ป่วยและคุณหมอผู้เป็นศัลยแพทย์มี “ทางเลือก” คือ...การใช้ “เทคโนโลยีส่องกล้องผ่าตัด” นอกเหนือจาก “การผ่าตัดแบบเดิมที่ใช้การเปิดหน้าท้อง”... ซึ่งก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดมาตรฐานที่ใช้กันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เพียงแต่ต้องเปิดแผลใหญ่ที่หน้าท้องของผู้ป่วยและมีโอกาสกระทบกับอวัยวะอื่น ๆ ได้ง่าย ...            ฉะนั้นหากเปรียบเทียบกับ “การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้อง” ก็จะมีส่วนช่วยลดความน่ากลัวไปได้ไม่น้อย อีกทั้งแผลผ่าตัดก็มีขนาดเล็ก ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้ไวและกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้นโดยปราศจากแผลเป็นแนวยาวมารบกวนความรู้สึกของทั้งตัวเองและคนข้างเคียงอีกด้วย


นั่นคือประเด็นสำคัญที่สรุปจากคำอธิบายของ “พญ.รวีวรรณ คำโพธิ์”... แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวช ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็ก มดลูก-รังไข่ โรงพยาบาลลานนา ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเนื้องอกในมดลูกของคุณผู้หญิงด้วยว่า “...ปัจจุบันผู้หญิง 1 ใน 4-5 ราย ที่พบเนื้องอกในมดลูก ส่วนใหญ่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกมดลูกอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย ในรายที่มีอาการส่วนใหญ่จะมีอาการปวดท้องน้อย มีเลือดออกผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆ แท้งบุตร หรือมีบุตรยาก เป็นต้น โดยการตรวจ ในสมัยก่อนถ้าผู้ป่วยเป็นเนื้องอกมดลูกขนาดยังไม่ใหญ่มากนักก็จะตรวจไม่พบ แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า เราใช้การตรวจอัลตร้าซาวด์ ในการหาความผิดปกติในมดลูก...”

สำหรับกรณีของ “คุณสุปราณี” นั้น “คุณหมอรวีวรรณ” ได้อธิบายโดยสรุปถึงการตรวจวินิจฉัยหลังจากที่ซักประวัติแล้วได้จัดให้เข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวด์และพบว่ามีเนื้องอกทั้งหมด 3 ก้อน โดยที่ก้อนหนึ่งมีขนาดเกือบ 10 เซนติเมตร จึงได้แนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดนำเนื้องอกก้อนนี้ออกจากร่างกายของผู้ป่วยด้วย “เทคโนโลยีผ่าตัดแบบส่องกล้อง” ซี่งมีส่วนอย่างมากในการช่วยลดขนาดของแผล เพิ่มความคมชัดแม่นยำในการผ่าตัด และที่สำคัญอีกอย่างคือ “ผลดีหลังการรักษา” ซึ่งคุณหมอจะเจาะรูขนาดเล็กประมาณ 0.5-1 ซม. ผ่านทางช่องท้องหรือผิวหนังใกล้อวัยวะที่ต้องการผ่าตัด จำนวน 1-3 รูสำหรับสอดเครื่องมือและกล้องขนาดเล็กเข้าไปส่งภาพกลับมาให้คุณหมอแลเห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดได้จากหน้าจอรับภาพอย่างชัดเจน ทำให้การผ่าตัดมีความเที่ยงตรงและแม่นยำโดยไม่กระทบกับอวัยวะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเกิดได้จากการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง...นอกจากนี้ผู้ป่วยยังเสียเลือดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดการติดเชื้อหลังการผ่าตัด โอกาสเกิดพังผืดหลังการผ่าตัดน้อยกว่า...

เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลรอบด้าน “หมอจอแก้ว” จึงขออนุญาตเผยแพร่ความเห็นของฝ่ายผู้ป่วยซึ่งได้กล่าวไว้ภายหลังจากการผ่าตัดผ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้ว โดย “คุณสุปราณี” ระบุว่า “...รู้สึกดีและพึงพอใจกับผลการรักษามากค่ะ เพราะทำให้เราไม่ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลนาน ๆ ... เพียงหนึ่งวันหลังการผ่าตัดดิฉันก็สามารถปฏิบัติกิจส่วนตัวได้เป็นปกติ มีแค่อาการหน่วง ๆ แผลเล็กน้อยจากการผ่าตัด ซึ่งนอกจากจะไม่เจ็บตัวมากแล้ว แผลก็เล็กนิดเดียว เหมือนไม่ได้ผ่าตัดใหญ่มาเลยค่ะ เมื่อกลับบ้านก็ดูแลตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมอ ไม่กี่สัปดาห์ดิฉันก็สามารถกลับไปทำงาน และทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเหมือนเดิมแล้วค่ะ...”

             ชัดเจนไหมครับสำหรับ “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์” ที่ ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็ก มดลูก-รังไข่  โรงพยาบาลลานนา ช่วยให้คนป่วยไม่ต้องหวาดระแวงกับทั้งกรณีความแม่นยำของการตรวจ-วินิจฉัย รวมไปถึงการผ่าตัดรักษาที่มีส่วนช่วยให้พ้นจากภาวะอาการจากโรคพภัยที่ต้องเผชิญได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิมแล้ว ยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้นอีกต่างหาก...พูดตรง ๆ ว่า “หมอจอแก้ว” รู้สึกดีใจกับคุณผู้หญิงชาวเชียงใหม่รวมทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งหากบังเอิญต้องไปเจอปัญหา “เนื้องอกในมดลูก” ก็มีโอกาสได้รับการตรวจ-รักษาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจ-รักษาจากที่อื่น ๆ ดังเช่นเมื่อก่อนอีกแล้ว           


หมอจอแก้ว