โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

27 มิถุนายน 2561

ประกันสังคม ตรวจประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลลานนา         วันที่ 26 มิถุนายน 2561: คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ และที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางกา
รแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ โดย นพ.ธงชัย ไชยสิริยะสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และนางสาวอัคริยา สมรรคบุตร ที่ปรึกษาทางการพยาบาล และนางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ #สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย และด้านให้บริการของ #โรงพยาบาลลานนา ทุกระบบ

         วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ควบคุมการบริการของสถานพยาบาล ในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อม ในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม

          ซึ่งขณะนี้ #โรงพยาบาลลานนา มีผู้ไว้วางใจเลือกประกันตนสูงสุด ถึง 140,000 คนแล้ว นับเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าแผนกทุกฝ่ายให้การต้อนรับ

#โรงพยาบาลลานนา #โรงพยาบาลของครอบครัวเรา #42ปีคู่เมืองเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร สาระสุขภาพ ได้จาก LINE@ เพิ่มเพื่อน คลิ๊กเลย >>> https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital25 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลลานนา รับมอบโล่เกียรติยศขอบคุณ งาน Lanna Expo 2018ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ รับมอบโล่เกียรติคุณ ขอบคุณในงาน Lanna Expo 2018 จากสมาคมส่งเสริมและบริการสุขภาพเชียงใหม่ โดยมีท่าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการขอขอบคุณโรงพยาบาล และธุรกิจด้านสุขภาพทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม และช่วยเป็นแรงกำลังสำคัญในขับเคลื่อน ให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพแห่งเอเชียตามนโยบายของรัฐบาล จนเป็นผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 7 เมืองบริการด้านสุขภาพดีของโลก จาก 231 เมืองทั่วโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ที่ได้รางวัลนี้มา

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ ด้วยความพร้อมทั้งทีมแพทย์หลากหลายสาขา ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคปวดหลัง โรคกระดูก และโรคทั่วไป รวมถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย พร้อมด้วยล่ามภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีนและญี่ปุ่น ที่นำมาให้บริการแก่ผู้รับบริการ

ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสำคัญของจังหวัด ที่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพของอาเซียนต่อไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา


21 มิถุนายน 2561

รพ.ลานนา ร่วมกับ ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ อบรม “ระวังภัย!!! จากโลกออนไลน์”


    วันที่ 20 มิถุนายน 2561: คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลลานนา (คปอ.) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง “ระวังภัย!!! จากโลกออนไลน์” ภัยใกล้ตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายนั้นจะพูดถึงกลลวงของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ แก๊งค์มิจฉาชีพที่มากับสื่อออนไลน์ และการกระทำผิf พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้ โดยมี พ.ต.ท.มนัสชัย อินทร์เถื่อน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงพยาบาลลานนา ที่เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ และเป็นข้อเตือนใจ สำหรับการป้องกันตนเองจากแก๊งค์มิจฉาชีพในโลกออนไลน์ อีกทั้งหวังผลให้ถ่ายทอดความรู้นี้แก่คนรอบตัวผู้ใกล้ชิดไม่ให้หลงเป็นเหยื่อต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร C

15 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลลานนา ร่วมการประชุมวิชาการ19th HA Northern Regional Forum ประจำปี 2561
           นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา นำทีมหัวหน้าแผนก และทีมงาน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 19th HA Northern Regional Forum ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ ๆ ของการทำงานในอนาคต
           ภายในงานนี้เอง โรงพยาบาลลานนา ได้ส่งประกวดโครงการงานคุณภาพ และนวัตกรรมทางการพยาบาล ซึ่งผ่านเข้ารอบจากการคัดเลือกผลงานจากทุกโรงพยาบาลทั่วภาคเหนือ ได้ถึง 20 แผนกด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลลานนา ในการพัฒนางาน เพื่อดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานอีกด้วย ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา       

9 มิถุนายน 2561

รพ.ลานนา ร่วมพิธีเปิด “ทางลอดฟ้าฮ่ามและขัวสรีเวียงพิงค์”


ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจันทนา  จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และคุณจิราลักษณ์  จันทร์กระจาย  หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานพิธีเปิด “ทางลอดฟ้าฮ่ามและขัวสรีเวียงพิงค์” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งทางลอดนี้เอง จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  ถือเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นหลักที่ตัดผ่านหน้า ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนาอีกด้วย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บ.หยกอินเตอร์เทรด


        หยกอินเตอร์เทรด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด โดยมีคุณชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน พร้อมทีมงาน #โรงพยาบาลลานนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างปฏิบัติงาน จะได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ณ บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

รพ.ลานนา อบรม First AIDs & CPR ฮาร์ดร็อคคาเฟ่เชียงใหม่


ฮาร์ดร็อคคาเฟ่เชียงใหม่
 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ เชียงใหม่ โดยมีคุณชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน พร้อมทีมงาน โรงพยาบาลลานนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างปฏิบัติงาน จะได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ณ ร้านฮาร์ดร็อค คาเฟ่ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา