โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

18 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลลานนา อบรม “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค” ปี 2561


     คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา เรื่อง “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค” ซึ่งมีวิทยากรโดย คุณภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย , คณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงพยาบาลลานนา ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือ มี BMI มากกว่า 23 kg/m จำนวนทั้งหมด 314 คน โดยแบ่งการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลลานนา มีความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะโรคอ้วน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

ร่วมใส่บาตรหน้าโรงพยาบาลลานนา


14 ธันวาคม 2561 : แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา ร่วมทำบุญใส่บาตร คณะพระสงฆ์จำนวน 215 รูป ที่ออกเดินธุดงค์จาก วัดเจ็ดยอด เดินผ่าน โรงพยาบาลลานนา จุดหมายไปยังวัดดอยสะเก็ด ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 7 พระภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้ร่วมโครงการจาริกฯ เพื่อเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล.. ผู้สนใจร่วมใส่บาตรสามารถแวะได้ตามเส้นทางถนนสายหลักค่ะ .. 📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

ต้อนรับแพทย์ใหม่ รพ.ลานนา : นพ.ไกรพ วิวัฒนพณิชย์


   #ยินดีต้อนรับแพทย์ใหม่ รพ.ลานนา ... นพ.ไกรพ วิวัฒนพณิชย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) โรงพยาบาลลานนา 

ออกตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น. — กับ Ken Wiwattanapanich

📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

ยินดีต้อนรับแพทย์ใหม่ : ทพญ.จิรัชยา คชาสิทธิ์ ทันตแพทย์


ทพญ.จิรัชยา คชาสิทธิ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลลานนา 

ออกตรวจ ณ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา — ใน โรงพยาบาลลานนา Lanna Hospital

📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

ยินดีต้อนรับแพทย์ใหม่ : พญ.อาทิตยา ฉั่วตระกูล แพทย์ด้านกุมารเวชกรรม


พญ.อาทิตยา ฉั่วตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม 

ออกตรวจ ณ ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา — ใน โรงพยาบาลลานนา Lanna Hospital

📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา มอบดอกไม้ต้อนรับแพทย์ใหม่


นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา  มอบช่อดอกไม้ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ ทันตแพทย์ , แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมาร เวชกรรม และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ รองรับผู้ใช้บริการ รพ.ลานนา ที่เพิ่มมากขึ้น — กับ Joey Punjasa ใน โรงพยาบาลลานนา Lanna Hospital

📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ต้อนรับแพทย์ใหม่


นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา มอบช่อดอกไม้ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ รองรับผู้ใช้บริการ รพ.ลานนา ที่เพิ่มมากขึ้น

📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

ยินดีต้อนรับแพทย์ใหม่ :พญ. กฤติกา หวงสุวรรณากร แพทย์ด้าน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา


พญ. กฤติกา หวงสุวรรณากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

ออกตรวจวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น. — ในโรงพยาบาลลานนา Lanna Hospital

📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

ยินดีต้อนรับแพทย์ใหม่ : อ.นพ.ไชยวัฒน์ ส่งเสริมปัญญากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา


อ.นพ.ไชยวัฒน์ ส่งเสริมปัญญากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

ออกตรวจวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. — ใน โรงพยาบาลลานนา Lanna Hospital

📌 📌 📌ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา 
ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital
เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm
กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital
อย่าลืมกดเลือก  #เห็นโพสต์ก่อน หรือ#SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊