โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

30 พฤษภาคม 2561

บริษัท กลาง ฯ มอบรางวัล E-Claim Awards 2017 ให้กับ รพ.ลานนา               นพ.ดุสิต  ศรีสกุล  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา รับมอบถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร รางวัล E-Claim Awards 2017 รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประเภทการบันทึกข้อมูลมากกว่าสามพันข้อมูล ดีเด่นอันดับสาม โดยมีคุณบันลือ  พักนา  ผู้จัดการอาวุโส สาขาจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัลให้ในครั้งนี้  รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ รพ.ลานนา ในการรองรับและให้บริการผู้ที่ประสบเหตุจากรถ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทันสมัยในปัจจุบัน ณ โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

#ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน #โรงพยาบาลลานนา พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โทร.053-999-777... #ขับขี่ปลอดภัย #พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ


23 พฤษภาคม 2561

ศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา จัดงาน “ดูแลข้อและเข่าให้ดี หลีกหนีปัญหาเข่าเสื่อม”
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร C ศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา จัดงานสนทนาการในหัวข้อเรื่อง “ดูแลข้อและเข่าให้ดี หลีกหนีปัญหาเข่าเสื่อม” โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคข้อเข่าเสื่อม และการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา วิทยากรโดย นายแพทย์ภาสกร อุปโยคิน และ นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ประจำศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา เพื่อให้ความรู้ และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ไปถึงยังประชาชนผู้เข้าร่วมงาน และนำไปสู่การวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และนำไปฝึกปฏิบัติได้ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นท้ายงาน ยังมีการจับฉลาก ลุ้นของรางวัล และของที่ระลึกอีกมายมายจากโรงพยาบาลลานนาอีกด้วย15 พฤษภาคม 2561

รพ.ลานนา ต้อนรับแพทย์ใหม่ นพ.ปภินวิช บุนนาค
#ต้อนรับแพทย์ใหม่  นพ.ดุสิต ศรีสกุล  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา มอบช่อดอกไม้ ต้อนรับ  นพ.ปภินวิช บุนนาค แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ออกตรวจ ณ OPD ประกันสังคม ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 17.00 - 08.00 น. และเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น.