โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

16 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เครือ รพ.รามคำแหงฯ เชียงใหม่ – ลำพูน “ลานนาจตุรมิตรคัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 ... นพ.ดุสิต  ศรีสกุล  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ได้เป็นประธานในพิธีในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เครือ รพ.รามคำแหงฯ “ลานนาจตุรมิตรคัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีทีมฟุตบอลจากโรงพยาบาลในเครือรามคำแหงฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้แก่  โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล จ.ลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง


วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในแต่ละโรงพยาบาล ได้การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นการ สร้างสรรค์ความรักสามัคคี ในหมู่บุคลากร ภายในโรงพยาบาลในเครือ และยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายอีกด้วย

               ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจากโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล จ.ลำพูน อันดับที่ 2 ได้แก่ทีมจากโรงพยาบาลลานนา อันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ทีมจากโรงพยาบาลเทพปัญญา ซึ่งบรรยากาศภายในงาน และการแข่งขันเต็มไปด้วยความอบอุ่น และทุกทีมเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง ถือเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในของ เครือ รพ.รามคำแหงฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่